El Centre Cívic Barceloneta és un equipament municipal al servei del barri de la Barceloneta, del Districte de Ciutat Vella i de la ciutat de Barcelona.
El Centre Cívic Barceloneta promou i dóna suport a les iniciatives socials i a la creació i difusió cultural, treballant a partir dels diferents sectors de la població, a través d'una programació periòdica d'activitats. Afavoreix elements de comunicació, informació, aprenentatge i intercanvi per donar cabuda a la participació dels ciutadans i ciutadanes en dinàmiques de propostes culturals i socials al barri de la Barceloneta.